SOMP ČR

Svaz obecních a městských policií České republiky z. s.

SOMP ČR je jedinou oficiální, existující organizací, jejímž cílem je sjednotit obecní a městské policie v rámci krajů i celé České republiky.

Možnost vstoupit do SOMP ČR má jak celá organizace (obecní nebo městská policie dané obce / města), tak strážník jako jednotlivec. Základním článkem je tedy strážník (dále jen člen). Dalším článkem v hierarchii SOMP ČR je její krajská organizace. Česká republika je členěna na 14 krajů. V každém kraji působí několik městských policií. Městské policie mají své velitele. Pokud velitel městské policie je současně členem SOMP ČR, automaticky „svou“ městskou policii zastupuje i na krajských setkáváních městských policií. Pokud velitel městské policie není členem SOMP ČR, zastupuje danou městskou policii zvolený strážník, který členem je. V každém kraji si zástupci členské základny ze svého středu demokraticky zvolí předsedu a dva místopředsedy krajské organizace, kteří se automaticky stávají delegáty za daný kraj. Cílem je, aby předseda každé krajské organizace SOMP ČR byl i členem pracovní skupiny MVČR pro oblast obecních a městských policií. Jednou až dvakrát ročně se uskuteční setkání delegátů SOMP ČR, kteří si zvolí své republikové vedení (výkonnou radu) na následující 4 roky.

Prostřednictvím krajských organizací SOMP ČR se budou zástupci členů (velitelé nebo strážníci) setkávat, diskutovat zásadní témata a přijímat názory (např. návrhy na legislativní změny, systémové návrhy a další témata). Každé téma na krajské úrovni projde hlasovacím procesem, jehož výsledkem bude jednotný (většinový) názor nebo návrh, tato témata se poté budou dále diskutovat při setkání delegátů všech krajů a opět i zde se přijme většinový názor nebo návrh. Konečný, většinově podpořený názor bude výkonná rada SOMP ČR prosazovat například jako změnu zákona nebo systémovou změnu.
Pokud chceme změnu, musíme přispět každý….

Apelujeme a žádáme každou městskou policii, každého kolegu strážníka, vstupte do SOMP ČR a přispějte ke změně 31 let starého, nemoderního a současné době neodpovídajícího systému.

Mapa členů SOMP ČR