SOMP ČR

Zpracování osobních údajů a informace k cookies

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Vyplněním a odesláním přihlášky na těchto stránkách, uděluji souhlas Svazu obecních a městských policií České republiky z.s.., se sídlem Dřínovská 4606, 430 04 Chomutov, IČ: 172 78 775 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
  • Jméno a příjmení
  • Datum narození
  • Adresu trvalého bydliště
  • E-mail
  • Telefonní číslo
 2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účely:
  • vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami a orgány svazu pro zajištění běžné činnosti svazu
  • k zajištění přístupu člena do vnitrosvazových počítačových systémů a aplikací
  • předávání osobních údajů nadřízeným orgánům a úřadům pro zajištění běžné činnosti svazu, popř. jeho financování
  • vytváření propagačních materiálů svazu obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, brožurky, časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů
  • zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon)
  • zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku – jméno a příjmení, registrující organizační jednotka, portrétová fotografie
 3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje svazu.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé
  1. Např. IT dodavatelé
  2. Např. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů
 5. Dle GDPR máte právo:
  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování

Informace o používání cookies

Na základě §89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jsme povini Vás informovat o využívání cookies na našich webových stránkách.

Cookies, jsou malé soubory dat, které se ukládájí ve Vašem prohlížeči.Umožňují lepší přizpůsobení obsahu a funkcí Vašim potřebám a volbám.

Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro Vás užitečné.

Moderní webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies využíváme k čistě technickým účelům. Údaje získané prostřednictvím cookies nespojujeme s jakýmikoliv jinými údaji. Pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.