SOMP ČR

Aktuality

Spolupráce SOMP ČR a FTT šetří peníze obcím a profesionalizuje strážníky

15.09.2023

Memorandum o spolupráci

„Podpisem memoranda to určitě nekončí, nýbrž podpisem to začíná, a tak nyní přicházíme s exlusivní, časově omezenou, nabídkou pro obecní a městské policie, členy Svazu obecních a městských policií České republiky,“ říká na úvod Roman Hloušek, obchodní ředitel pro Českou republiku společnosti FT Technologies, dodavatele informačního systému MP Manager, který je považován za jeden z nejrozšířenějších systémů pro strážníky ve střední Evropě. „Při podpisu memoranda s českým svazem jsme jasně deklarovali, že určitě nehodláme zůstat u slov, ale přejdeme k činům. Ten okamžik nyní nastal a nás těší, že touto nabídkou můžeme podpořit obecní a městské policie, které mají důvěru ve fungování svazu, jsou jeho členem, a zároveň tímto krokem i jej tak trochu podpořit,“ dodává Hloušek.

Právě memorandum o spolupráci, jež bylo podepsáno letos v březnu na VII. Mezinárodní konferenci obecních policií v Olomouci, bylo impulsem pro intenzivnější rozšíření spolupráce mezi oběma subjekty. „Memorandum vnímáme jako symbolické stvrzení dlouhodobých dobrých a zejména profesionálních vztahů mezi společností FT Technologies a obecními a městskými policiemi, a to nejen těmi, které jsou členy našeho svazu,“ zdůraznil po slavnostním aktu Martin Macháček, předseda Svazu obecních a městských policií České republiky (somp.cz). Podle něj to dokazují nejen téměř dvě stovky uživatelů informačního systému MP Manager, ale také řada aktivit a jednání, které pro české, ale rovněž slovenské a polské strážníky tato olomoucká firma podniká.

Jedním z cílů memoranda je podpora a rozvoj dobré pověsti obecních a městských policií, jejich rozvoje, stability a vzájemné komunikace. „Domníváme se, že za těch téměř dvacet let, co je partnerem obecních a městských strážníků, prokázala, že je pro ně partnerem strategickým, a svojí činností dennodenně naplňuje slova z memoranda dávno před jeho podpisem,“ zamýšlí se Macháček. Sám se může pod daná slova podepsat hned dvakrát, nejen jako předseda svazu, ale rovněž velitel Městské policie Písek, která zmíněný informační systém používá již osm let. A právě o informační systém MP Manager v exklusivní nabídce, kterou nyní FT Technologies zveřejnilo, jde. „Rád bych využil této příležitosti a chtěl bych poděkovat svazu, že jsme jeho prostřednictvím mohli s naší nabídkou členy svazu oslovit,“ uzavírá Hloušek, který je připraven případným zájemcům osobně upřesnit podmínky.

V čem spočívá nabídka pro členy svazu? Jedná se o exklusivní, časově omezenou, nabídku na pořízení základního modulu informačního systému MP Manager za 1 Kč. Je určená obecním a městským policiím, které dosud ke své práci nepoužívají tento jeden z nejrozšířenějších informačních systémů ve střední Evropě. Jednou z dalších podmínek je, že ke dni podpisu objednávky jsou členy Svazu obecních a městských policií České republiky.

img

* Pouze ilustrační foto