SOMP ČR

Aktuality

schůzka s ministrem práce a sociálních věcí

12.04.2024

Milan Kladníček vs Marian Jurečka

8. 4. 2024 proběhlo ve Zlíně v souladu s usnesením delegátů SOMP ČR jednání s ministrem práce a sociálních věcí Ing. Marianem Jurečkou. Na jednání projednal s ministrem člen výkonné rady Ing. Milan Kladníček MBA, DBA hned dvě oblasti: dřívějšího odchodu do důchodu pro strážníky a nutné změny v katalogu prací vztahující se k povolání "strážník"
Závěry jednání předčasného starobního důchodu pro strážníky:
Ministr Jurečka opětovně opakoval známe stanovisko o okruhu rizikových zaměstnání, kde podle míry výskytu faktorů které ovlivňují zdraví zaměstnanců a jejich rizikovost pro zdraví při práci je rozděleno do 4 kategorii a naše profese je bohužel zatím ve druhé kategorizaci.
Na dotaz jestli je kategorizace uzavřená bylo odpovězeno, že nikoliv a zařazení do 3 a 4 kategorie rozhodují orgány ochrany veřejného zdraví. Myšleno KHS.
Je možná cesta jak přezkoumat náročnost či oprávněnost přesunu do jiné kategorizace s vlivem na zdraví.
Kladníček konstatoval, že práce strážníka na ulici ve věku nad 60 let je velmi náročná a to nejenom z pohledu jednotlivého strážníka ale i zaměstnavatele či potencionálnímu zachráněnému.
Závěr z jednání v rámci změny katalogu prací 2. 21. 31 strážník:
Milan Kladníček informoval ministra o počtech strážníků ve věku nad 40 let ve službě, kterých je nyní kolo 6 tisíc s porovnáním, kdy ve věku 18 – 40 let je cca 2, 5 tisíce strážníků. Se závěrem, že pokud se něco nezmění, tak na MP nebude mít kdo za 20 let pracovat.
Dnes a čistě jenom podle přímé mzdy z katalogu prací 2. 21. 31 strážník je mzda bez dalších nenárokových položek čistou žebračenkou v porovnání s jinými bezpečnostními obory v ČR.
Katalog prací 2. 21. 31 strážník je skoro v původním znění z devadesátých let, kdy společnost neuměla ohodnotit náplň práce která se v čase neustále mění. Jak se mění společnost, tak se mění i organizace jednotlivých městských policií a už dávno to nejsou jenom pozice strážník a velitel.
Ministr tuto argumentaci přijal a připustil myšlenku úpravy. Milan Kladníček na to reagoval že to není o prostém přečíslování, ale o komplexním přehodnocení popisu, aby zohlednil obsah práce strážníka v porovnání se složkami IZS bez ohledu jestli je to obec, městys, město, statutární město.
SOMP ČR bude s vyslovenými závěry dále intenzivně pracovat.

img

* Pouze ilustrační foto