SOMP ČR

Aktuality

Jednání pracovní skupiny MV ČR k otázce začlenění obecních a městských policií do IZS

02.06.2023

obecní a městské policie součástí IZS

Ve čtvrtek 01.06.2023 proběhlo setkání pracovní skupiny MV ČR pro obecní a městské policie. Členové pracovní skupiny se měli setkat s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR, Generálporučíkem Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., MBA. Pan generál se kvůli zdravotní indispozici bohužel z jednání omluvil. Delegoval tedy na setkání pracovní skupiny plk. doc. JUDr. Františka Vaveru Ph.D.LL.M - náměstka pro řízení lidských zdrojů. V úvodu jednání panovala všeobecná shoda na tom, že městské policie mají být v zákoně o IZS vyjmenovány, protože se přímo podílí na zásahu jak v krizových, tak mimo krizových stavech. Stanovisko HZS, které na jednání náměstek Vavera přednesl, však absolutně nereflektuje současný stav, tak jak skutečně v terénu probíhá. Strážníci dnes a denně vyjíždí na základě žádostí o pomoc a spolupráci od operačních tísňových linek HZS k požárům, dopravním nehodám, odchytům zvěře, denně usměrňují provoz, dohlížejí a zamezují vstupům do uzavřených prostor, kde probíhají zásahy HZS, evakuují osoby a vykonávají mnoho dalších úkonů a úkolů. Podobná spolupráce se denně řeší se všemi složkami IZS. Pracovní skupina MV ČR tedy jednohlasně podporuje, aby městské policie měly v zákoně o IZS specifické postavení a kompetence reflektující jejich skutečnou činnost. GŘ HZS je toho názoru, že by městské policie měly být vyjmenovány pouze mezi ostatními složkami IZS kam patří mimo jiné „orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím“ Svaz obecních a městských policií ČR stejně tak jako mnoho dalších členů pracovní skupiny zastupující městské policie s tímto názorem však jednoznačně nesouhlasí. Navrhujeme proto jednohlasně, aby městské policie byly v zákoně o IZS uvedeni v samostatném paragrafu jako „Speciálně vyjmenované složky IZS“. Tento názor budeme prosazovat i na dalších jednáních souvisejících pracovních skupin.

img

* Pouze ilustrační foto